#NameLevelExp.
1Nakmumy2041.409 M
2King2021.366 M
3Onee2001.299 M
4Kloyn1941.154 M
5Tuman1931.129 M
6Slavyan187998 M
7Holodnyj186984 M
8Exploz186980 M
9BEST185956 M
10Solsha184942 M
#NameQuota *
1Alperenkng20
2Okeey20
3Vowiz20
4Blanko20
5Alperenpvp20
6Nr20
7Yes20
8Art20
9Vo20
10Animase20
* Quota is updated every Sunday.

Screenshots